Τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων γενικών και ειδικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολούθως:

Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως Διευθυντής.
Γεώργιος ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ, στην Αστυνομική Ακαδημία όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Βασίλειος ΚΑΝΑΛΗΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Παναγιώτης ΦΛΗΡΗΣ, στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Χρήστος ΚΑΛΛΙΝΗΣ, από Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας /Α.Ε.Α. στον Κλάδο Ασφάλειας /Α.Ε.Α., ως Προϊστάμενος.
Βασίλειος ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
Ιωάννης ΛΙΟΥΚΑΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Ιωάννης ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
Ιωάννης ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Δημήτριος ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Ηλίας ΤΣΙΒΙΚΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ, από Αστυνονική Διεύθυνση Ρεθύμνου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Ανδρέας ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Βασίλειος ΧΑΛΑΤΣΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
Αντώνιος ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ (Υγειονομικός), στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου Επιτελείου Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου.

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δεκατέσσερις (14) Ταξίαρχους :
Χρήστο ΚΑΛΛΙΝΗ
Βασίλειο ΚΟΥΣΟΥΤΗ
Ιωάννη ΛΙΟΥΚΑ
Ιωάννη ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ
Ιωάννη ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ
Δημήτριο ΤΣΙΟΤΣΙΟ
Ηλία ΤΣΙΒΙΚΗ
Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ
Ανδρέα ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ
Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ
Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω :

Ι. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ιωάννη ΚΑΛΑΜΑΡΑ
Νικόλαο ΒΑΝΤΖΟ
Κωνσταντίνο ΚΡΟΚΟ
Τρύφωνα ΚΟΥΚΙΟ
Ανδρέα ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ
Χρήστο ΓΟΥΛΑ
Παρασκευά ΜΑΡΑΠΙΔΗ
Εμμανουήλ ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟ
Δημήτριο ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Κωνσταντίνο ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δημήτριο ΜΠΑΛΗ
Αθανάσιο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ
Θεοχάρη ΓΙΩΤΗ
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ηρακλή ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗ (Υγειονομικός)
Νικόλαο ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ (Υγειονομικός)
Νικόλαο ΜΠΙΖΑΚΗ (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)
Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τριάντα επτά (37) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
Ι. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γεώργιο ΚΑΜΠΕΡΗ
Χρήστο ΝΤΖΟΥΦΡΑ
Βασίλειο ΚΙΟ
Ευάγγελο ΒΕΝΑΡΔΟ
Θεοχάρη ΑΓΟΡΗ
Αθανάσιο ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
Θεοφάνη ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ
Σταύρο ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟ
Δημήτριο ΤΣΩΤΑ
Σταύρο ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ
Γεώργιο ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
Δήμο ΚΟΚΜΟΤΟ
Γρηγόριο ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ
Ευγενία ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ιωάννα ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Παναγιώτη ΝΑΝΗ
Ρεγγίνα ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΟΥ
Γεώργιο ΣΑΞΙΩΝΗ
Φώτιο ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ
Ηρακλή ΔΑΛΑΠΑ
Δημήτριο ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Ευσταθία ΓΙΑΝΝΙΑ
Βασίλειο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Κωνσταντίνο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Χρήστο ΜΠΟΥΡΑ
Γεώργιο ΚΟΛΤΣΙΔΑ
Ματθαίο ΠΙΤΕΡΗ
Γεώργιο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
Αριστείδη ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟ
Μαρία ΓΚΙΝΗ
Νικόλαο ΜΠΑΣΤΑ
Χαράλαμπο ΤΣΙΤΟ
Νικόλαο ΕΤΑΙΡΙΔΗ
Όλγα ΚΟΚΚΟΡΟΥ
Γρηγόριο ΔΟΥΚΑ
Βασίλειο ΑΝΤΖΑ
Ηλία ΛΙΑΚΟ

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Νικόλαο ΠΑΝΑΚΙΑ

(Αστυκτηνίατρος)

Τοποθετήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν – μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης, από Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Προϊστάμενος.
ΒΑΝΤΖΟΣ Νικόλαος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφωνας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ανδρέας, στη Διεύθυνση Τροχαίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, από Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.
ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς, από Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ως αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Α΄ Υποδιευθυντής.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΠΑΛΗΣ Δημήτριος, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ Ευθύμιος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΙΩΤΗΣ Θεοχάρης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, από Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΣΙΑΜΟΣ Ιωάννης, από Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΝΤΟΚΟΜΕΣ Γεώργιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας, ως Διευθυντής.
ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Νικόλαος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί.
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Β΄ Υποδιευθυντής.
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ Στέφανος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.Α.Τ. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Βασίλειος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής, διακοπτομένης προσωρινής μετακίνησής του ιδία υπηρεσία.
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος, από Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ως Διευθυντής.
ΔΡΙΒΙΛΑΣ Δημήτριος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ Γεώργιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος, από Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α., ως Διευθυντής.
ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Αναστάσιος, στη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, και κατ’ απόσπαση στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
ΡΑΝΤΖΟΥ Πόπη, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής.
ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος, από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, ως Διευθυντής.
ΚΑΣΚΑΝΗΣ Απόστολος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΣΟΦΙΟΣ Δημήτριος, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Γ΄ Υποδιευθυντής.
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Αριστείδης, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής/Υ.ΜΕ.Τ., ως Διευθυντής.
ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Παναγιώτης, από Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος, από Γ΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, ως Διευθυντής.
ΤΖΟΪΤΗΣ Αλκιβιάδης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Αριστείδης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσταντίνος, από Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Α΄ Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ανδρέας, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΑΚΕΤΟΣ Ευθύμιος, στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ηλίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Γεώργιος, από Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, ως Διευθυντής.
ΟΦΕΙΔΗΣ Συμεών, από Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, ως Διευθυντής.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί.
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σοφιανός, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ως Διευθυντής.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, από Διεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Υ.Δ.Ε. διακοπτομένης αποσπάσεώς του στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος, από Γ.Δ.Α.Ε./Υ.Π.Ε. στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Αναπληρωτής Διευθυντής.
ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΔΕΝΕΚΟΣ Αλέξανδρος, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, από Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ως Διευθυντής.
ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ως Διευθυντής.
ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος, στη Διεύθυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ Θουκυδίδης, από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Β΄ Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος, στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
ΚΟΝΤΕΛΑΣ Κωνσταντίνος, από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής.
ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
(ΥΓ) ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ Ηρακλής, στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
(ΥΓ) ΚΑΤΣΙΠΕΡΗΣ Νικόλαος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.
(ΥΓ) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί.
(ΥΓ) ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί.
(Ε.Κ.) ΜΠΙΖΑΚΗΣ Νικόλαος, στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος όπου υπηρετεί

Κρίσεις Αστυνομικών Διευθυντών Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου Επιτελείου Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω πενήντα ένας (51) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ειδικών Καθηκόντων [ένας (1) Υγειονομικός – Ιατρός και ένας (1) Ψυχολόγος]

Ι. Γενικών Καθηκόντων
Ηλίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης ΣΙΑΜΟΣ
Γεώργιος ΝΤΟΚΟΜΕΣ
Νικόλαος ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ
Γεώργιος ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ
Κωνσταντίνος ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
Στέφανος ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ
Βασίλειος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
Εμμανουήλ ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ
Χρήστος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ
Δημήτριος ΔΡΙΒΙΛΑΣ
Γεώργιος ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ
Αθανάσιος ΜΑΤΣΙΚΑΣ
Βάϊος ΧΟΝΔΡΟΣ
Νικόλαος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
Αναστάσιος ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
Πόπη ΡΑΝΤΖΟΥ
Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ
Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ
Απόστολος ΚΑΣΚΑΝΗΣ
Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ
Αριστείδης ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Γεώργιος ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Παναγιώτης ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ
Χρήστος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
Αλκιβιάδης ΤΖΟΪΤΗΣ
Γεώργιος ΝΙΤΣΑΣ
Αριστείδης ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ
Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ
Ανδρέας ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Αντώνιος ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ
Ευθύμιος ΣΑΚΕΤΟΣ
Ηλίας ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Γεώργιος ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ
Συμεών ΟΦΕΙΔΗΣ
Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Σοφιανός ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Νικόλαος ΜΑΡΚΟΥ
Παντελής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ
Αλέξανδρος ΔΕΝΕΚΟΣ
Ιωάννης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ
Γεώργιος ΒΡΕΝΤΖΟΣ
Θουκυδίδης ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ
Βασίλειος ΜΙΑΡΗΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΝΤΕΛΑΣ
Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ

ΙΙ. Ειδικών Καθηκόντων
Στέφανος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Υγειονομικός
Γεώργιος ΒΥΝΑΚΟΣ Ψυχολόγος

Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους πενήντα έξι (56) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες :
Ιωάννης ΤΣΑΓΡΗΣ
Απόστολος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Διονύσιος ΚΟΤΤΑΣ
Γεώργιος ΡΙΝΤΟΣ
Γεώργιος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Νικόλαος ΔΗΜΟΣ
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βάϊος ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
Ανδρέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΠΗΛΙΟΣ
ΕυστάθιοςΤΣΙΤΣΟΣ
Γεώργιος ΧΗΤΑΣ
Αθανάσιος ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ
Φωτεινή ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ
Δημήτριος ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος ΧΑΜΠΕΣΗΣ
Δημήτριος ΜΠΕΤΤΑΣ
Ηλίας ΓΚΕΚΑΣ
Παναγιώτης ΣΙΟΥΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΓΚΟΣ
Εμμανουήλ ΤΡΙΓΩΝΗΣ
Αντωνία ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ
Γεράσιμος ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
Θεοδώρα ΜΑΓΕΙΡΑ
Δημήτριος ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θεράπων ΤΣΙΑΚΑΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Παναγιώτης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ
Δημήτριος ΣΕΡΕΤΗΣ
Κομνηνός ΔΑΓΓΕΛΗΣ
Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΧΑΪΔΑΣ
Σωτήριος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Γεώργιος ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
Ιωάννης ΜΠΟΜΠΟΣ
Κωνσταντίνος ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ευστάθιος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Γεώργιος ΜΑΡΑΤΣΟΛΑΣ
Νικόλαος ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Αθηνά ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εμμανουήλ ΣΑΒΒΑΚΗΣ
Φίλιππος ΠΕΤΟΥΣΗΣ
Βασίλειος ΚΑΚΚΕΣ
Βασίλειος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Παναγιώτης ΛΙΑΝΟΣ
Αντώνιος ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Τιμολέων ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεώργιος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Βλάσιος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
Παύλος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ
Γεώργιος ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους δύο (2) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, εκ των οποίων ο ένας (1) υπηρεσίας γραφείου, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
Νικόλαος ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ
Γεώργιος ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
Υπ. Γραφείου

Κρίσεις Αστυνομικών Υποδιευθυντών Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστρατήγου Γρήγοριου Μπαλάκου και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων:

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Aστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω εκατό δέκα εννέα (119) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Υπηρεσίας Γραφείου, οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση :
Ιάκωβος ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Σπυρίδων ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Βασίλειος ΜΩΥΣΙΔΗΣ
Ευάγγελος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ιωάννης ΒΑΡΣΟΣ
Ιωάννης ΡΙΖΟΣ
Ιωάννης ΖΑΧΟΣ
Δημήτριος ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ (Υπηρεσία Γραφείου εκτός οργανικών θέσεων)
Δημήτριος ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ
Κυριάκος ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ
Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ
Δημήτριος ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ
Γεώργιος ΚΩΤΣΑΚΗΣ
Δημήτριος ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Ιωάννης ΣΚΟΠΑΣ
Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Αδάμ ΔΑΛΑΚΑΣ
Στέφανος ΜΑΝΔΑΛΟΣ
Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ
Γεώργιος ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Ηλίας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Νικόλαος ΠΟΛΥΖΟΣ
Μαρία ΖΟΥΓΡΗ
Ελένη ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΟΥ
Ελένη ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ
Κωνσταντίνος ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Δημήτριος ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ευθύμιος ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ
Απόστολος ΑΛΑΜΑΝΑΣ
Γεώργιος ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Γρηγόριος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμμανουήλ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Βασίλειος ΤΟΛΙΟΣ
Θεόφιλος ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ
Γεώργιος ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ
Αρτέμιος ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
Θωμάς ΜΠΑΡΔΗΣ
Γεώργιος ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Βασίλειος ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ
Ευάγγελος ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
Νικόλαος ΚΑΡΟΥΖΟΣ
Νικόλαος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Χαράλαμπος ΣΦΕΤΣΑΣ
Νικόλαος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ
Μιχαήλ ΤΣΙΡΙΤΑΣ
Ιωάννης ΒΑΡΣΑΜΗΣ
Ιωάννης ΚΑΠΡΙΔΑΚΗΣ
Ξενοφών ΜΠΕΡΙΝΤΖΗΣ
Παναγιώτης ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ
Δημήτριος ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Γεώργιος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Μιχαήλ ΠΛΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ
Γεώργιος ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Αλκιβιάδης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος ΔΗΜΟΥ
Εμμανουήλ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ
Θωμάς ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Βασίλειος ΓΚΡΙΖΗΣ
Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θεόφιλος ΣΟΥΛΤΗΣ
Αριστοτέλης ΜΑΝΩΛΑΣ
Γεώργιος ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ
Δημήτριος ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Σταύρος ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ
Χρήστος ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
Χρήστος ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ
Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΣ
Αλέξιος ΜΠΙΡΜΠΑΣ
Ιωάννης ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Γεώργιος ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
Γεώργιος ΛΑΝΟΣ
Χρήστος ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γεώργιος ΤΑΜΒΑΚΗΣ
Χρήστος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Δημήτριος ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
Βασίλειος ΤΖΙΓΚΟΣ
Θεόδωρος ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
Κωνσταντίνος ΒΑΡΕΛΗΣ
Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ
Γρηγόριος ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Εμμανουήλ ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Φώτιος ΤΣΟΛΚΑΣ
Εμμανουήλ ΠΛΟΥΜΗΣ
Αλέξανδρος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ
Παναγιώτα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Εμμανουήλ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Τηλέμαχος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ
Αντώνιος ΒΛΑΧΑΚΗΣ
Στυλιανός ΠΙΤΣΩΝΗΣ
Νικόλαος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
Εμμανουήλ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
Σπυρίδων ΦΛΩΡΟΣ
Θεόδωρος ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Δημήτριος ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ
Γεώργιος ΒΟΥΛΤΣΙΟΥΔΗΣ
Παντελής ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ
Θωμάς ΜΑΜΟΥΤΟΣ
Λεωνίδας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
Ευάγγελος ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
Γεώργιος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Νικόλαος ΚΑΡΕΛΛΑΣ
Σπυρίδων ΜΑΡΤΙΝΗΣ
Νικόλαος ΚΟΪΝΑΚΗΣ
Άγγελος ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ (Υπηρεσία Γραφείου εκτός οργανικών θέσεων)
Παναγιώτης ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ
Εμμανουήλ ΣΗΦΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ
Εμμανουήλ ΓΙΑΒΑΣΗΣ
Μάρκος ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ
Στέφανος ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ
Ιωάννης ΔΗΜΑΣ
Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Μιχαήλ ΜΠΟΖΙΚΗΣ
Βασίλειος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διονύσιος ΤΟΚΑΣ
Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
Μιχαήλ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ
Αντώνιος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης ΛΟΥΜΙΤΗΣ

Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους πέντε (5) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας, οι οποίοι προάγονται στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
Σπυρίδων ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
Ιωάννης ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ
Μητροφάνης ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΓεώργιοςΛΕΚΑΚΗΣ
Αλέξανδρος ΜΑΡΚΟΥ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s