Ο νέος πρόεδρος Δημήτρης Κακάτσος
Ο νέος πρόεδρος Δημήτρης Κακάτσος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στον πολιτιστικό σύλλογο Κεχριών «Το Ξέτροχο».

Τα μέλη που εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Πρόεδρος Δημήτρης Κακάτσος

Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Τσούπρος

Γ. Γραμ. Αλέξης Βασιλείου

Ταμίας Αναστάσιος Τσαπέτης

Μέλη Ιωάννης Κουζοβουνάς (αν ταμίας)

Αριστείδης Τσούπρος (αν. γραμματέας)

Advertisements