Καλείστε στις  5/4/2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα  18.00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.                           

             

 

  • Επικύρωση Πρακτικών.
  • 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017.
  • Αιτήματα Επιχορηγήσεων.
  • Συζήτηση – Λήψη απόφασης για το θέμα του μπλοκαρίσματος των λογαριασμών επιχειρήσεων από την Δ.Ο.Υ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • Ενημέρωση από τον κ. Πέτρο Ζουρδούμη  – Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας ADR POINT –  για τα Κέντρα Διαμεσολάβησης.
  • Ανακοινώσεις.

 

 

Advertisements