• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απο την προσεχή εβδομάδα σε δρόμους στην περιοχή του Βούρκου Χαλκίδας, προκειμένου να εκτελεσθούν εργασίες αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση των εργασιών, θα ισχύσουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου:

 

 

  • Τμήμα έργου στην οδό Ν. Καραγιάννη: 21/6 έως 27/6.

Διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Ν. Καραγιάννη. Εκτροπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων που κινούνται επί της Ν. Καραγιάννη δεξιά προς την οδό Ευβοίας.

Η σήμανση της διακοπής θα είναι στη συμβολή των οδών Ν. Καραγιάννη και

Ευβοίας.

  • Τμήμα έργου στην οδό Ευβοίας από οδό Ν. Καραγιάννη έως οδό Χουρμουζιάδη: 28/6 έως 1/7.

Διακοπή κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Η κίνηση των οχημάτων θα

γίνεται μέσω των οδών Ν. Καραγιάννη – Χουρμουζιάδη- Ευβοίας.

Η σήμανση της διακοπής θα είναι στη συμβολή των οδών Ν. Καραγιάννη και

Ευβοίας.

  • Τμήμα έργου στην οδό Χουρμουζιάδη: 2/7 έως 8/7.

Διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Χουρμουζιάδη. Εκτροπή της κυκλοφορίας των

οχημάτων από Αθήνα προς κέντρο, μέσω των οδών Παπαποστόλου – Ζαχαροπούλου

– Παλαιοδημοπούλου- Αντιγόνου.

Η σήμανση της διακοπής θα είναι στη συμβολή της Λ. Αυλίδος και οδού

Χουρμουζιάδη.

  • Τμήμα έργου στην οδό Ευβοίας από οδό Χουρμουζιάδη έως οδό Αντιγόνου: 9/7 έως 22/7

Μείωση πλάτους οδοστρώματος οδού Ευβοίας.

Advertisements