19 Ιουνίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΣΑΜΕ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Πολιτικές εξελίξεις

Τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα για τη διευθέτηση του χρέους θα ανανεώνονται διαρκώς, στο όνομα των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για «βελτίωση του επενδυτικού κλίματος»

  • Μοναδικοί ωφελημένοι από τη συμφωνία είναι το κεφάλαιο, οι επενδυτές που θα κερδίσουν και από το τσάκισμα του λαού και από τα νέα προνόμια που τους δίνονται. Αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που κρύβεται πίσω απ’ το αφήγημα της «ανάπτυξης», το οποίο προβάλλει η κυβέρνηση.
  • Μηδέν εις το πηλίκον για το λαό, αφού όλα τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίστηκαν, συν όλα τα υπόλοιπα που θα απαιτηθούν ως προαπαιτούμενα για την όποια ρύθμιση του χρέους, ισχύουν στο ακέραιο.
  • Το κλίμα ευφορίας, που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση σε έναν λαό γονατισμένο και ματωμένο, εξαιτίας της πολιτικής όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, είναι προκλητικό και εξοργιστικό.
  • Η πραγματική ελπίδα μπορεί να γεννηθεί μόνο μέσα από τη ρήξη και τη σύγκρουση με τον σημερινό δρόμο. Με  αναζωογόνηση του κινήματος και Κοινωνική Συμμαχία που θα επιδιώκει ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα που θέλει τον λαό αντικείμενο εκμετάλλευσης.

*******************

 

 

Σύμφωνα με το έγγραφο 2874/15-8-2017 της Διαχειριστικής Αρχής καταβάλλονται 38000 ευρώ  στην «Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.» σαν 3η δόση για το υποέργο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στη διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»

 

Ζητάμε να ενημερωθούμε πόσα ακριβώς χρήματα έλαβε αυτή η εταιρεία και ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της δουλειάς της.

 

*********************

 

Πληροφορηθήκαμε ην απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας», με συνολική δημόσια δαπάνη 21.222.000 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε από την ΔΕΠΑ Α.Ε.

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης. δεν υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν με το αρ.2470/10-05-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ.

 

Επειδή  πολλές φορές έχετε τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου, που άλλωστε εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σας…. μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος που απορρίπτετε την πρόταση.

 

Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν εξαντλήσατε όσα περιθώρια είχατε και αν όχι γιατί.

 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

 

Advertisements