Σε φάση υλοποίησης επένδυση 20 εκατ. Ευρώ στο εργοστάσιο

της εταιρίας στη Χαλκίδα

 

Ξεκίνησε τον Ιούνιο η υλοποίηση της επένδυσης της ELBISCO, ύψους 20 εκατ. Ευρώ, για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής φρυγανιάς στο εργοστάσιό της στη Χαλκίδα. Η νέα γραμμή, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2018, θα αυξήσει την παραγωγική δυνατότητα της εταιρίας στη φρυγανιά κατά 40%, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ενίσχυση των εξαγωγών της προς την ευρωπαϊκή αγορά.

 

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος του τριετούς επενδυτικού προγράμματος της ELBISCO, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, το οποίο αφορά την αναβάθμιση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής στα εργοστάσιά της στο Πικέρμι Αττικής και στη Χαλκίδα.  

 

Οι επενδυτικές κινήσεις της ELBISCO αποτελούν μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζει η εταιρία, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση των μεριδίων που κατέχουν οι μάρκες της στην εγχώρια αγορά και ταυτόχρονα, την επέκταση της παρουσίας της στις αγορές του εξωτερικού.  

 

Ήδη η ELBISCO εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 20 χώρες, συνεισφέροντας στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, ενώ με τη δραστηριότητά της συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση, στα δημόσια έσοδα και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Το 2016, η εταιρία κατέβαλε περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές και περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ σε φόρους και τέλη, ενώ πραγματοποίησε το 92% των αγορών της από Έλληνες προμηθευτές, με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα 63 εκατ. ευρώ στηρίζοντας έτσι πολλές τοπικές εταιρίες. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ELBISCO διέθεσε το περασμένο έτος 141.000 ευρώ σε χορηγίες και δωρεές προϊόντων της για κοινωφελείς σκοπούς.

 

Όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ELBISCO, κ. Δημοσθένης Ραμαντάνης, «Για την ELBISCO, η οικονομική κρίση έχει λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για εξέλιξη και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Εξακολουθούμε να κοιτάζουμε μπροστά, να σχεδιάζουμε το μέλλον της εταιρίας μας, να εμπιστευόμαστε και να στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Επενδύοντας στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στην διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη και την κερδοφορία της ELBISCO, δημιουργώντας ταυτόχρονα προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας και για την εθνική οικονομία».

 

 

Πίνακας: Οικονομική συνεισφορά ELBISCO 2016

 

Κατηγορίες οικονομικής συνεισφοράς Ποσά (σε χιλ. Ευρώ)
Φόροι (Φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Δημοτικό τέλος διαφήμισης, λοιποί φόροι) 6.481
Μισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές 23.335
Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό 2.899
Χορηγίες/Δωρεάν διάθεση προϊόντων σε κοινωνικούς φορείς 141
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από  Έλληνες προμηθευτές 63.842
% συνολικών αγορών από Έλληνες προμηθευτές 92,39%
Σύνολο οικονομικής συνεισφοράς στην Εθνική Οικονομία 96.698

 

 

Advertisements