Την 14η Ιουλίου 2017,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 στο χώρο  συνεδριάσεων  του Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση με θέματα:

Ενημέρωση κατόπιν αιτήσεως του Συμβούλου της Δ.Κ.Κύμης κ.Μαργέλη ‘Αγγελου σχετικά με την Ύδρευση – Καθαριότητα – Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Κύμης καθώς και θέματα που αφορούν τον οικισμό Χιλής.

Σχόλιο: Στην συνεδρίαση έχει κληθεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπαράκος, προκειμένου να ενημερώσει  το Συμβούλιο για τα θέματα καθαριότητας και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του

Advertisements