Στο προαύλιο του  Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας
(δίπλα στο λιμάνι)
16-21 Ιουλίου 2017 | ώρα 21.00
Advertisements