Ο Οργανισμός Λιμένος Χαλκίδας πλήρωνε μέχρι σήμερα περισσότερα από 200.000 ευρώ το χρόνο για την καθαριότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων, χρήματα τα οποία δίνονταν σε εργολάβο. Ο νέος πρόεδρος Α. Παπανδρέου θεώρησε υπερβολικό το ποσό και κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό. Μάλιστα, ο ίδιος πιστεύει ότι, με πολύ λιγότερα χρήματα, μπορεί να προσλάβει ο Οργανισμός πέντε υπαλλήλους, να δώσει πέντε νέες θέσεις εργασίας στον τόπο και να γίνεται η δουλειά του Οργανισμού πολύ καλύτερα.
Με το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή της οικονομίας, ζήτησε από την εταιρία η οποία ασχολείται με την είσπραξη των εσόδων, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία λαμβάνει περίπου 450.000 ευρώ το χρόνο ως ποσοστά από τα έσοδα που φέρνει. Όμως, όλως παραδόξως, στη σύμβαση είχε προβλεφθεί να λαμβάνει ποσοστά και από τα έσοδα τα οποία προϋπήρχαν και τα οποία μαζεύει μόνος του ο Οργανισμός.
Κάτι τέτοιο, ο νέος πρόεδρος του Οργανισμού, το θεωρεί απαράδεκτο και ζητά την αλλαγή των όρων της σύμβασης. Ο ίδιος μάλιστα, μιλώντας σε συνεργάτες του, τόνισε ότι δεν έχει πρόβλημα ν’ αυξήσει το ποσοστό της εταιρίας από 27% που είναι σήμερα, σε 30 ή 35%, αρκεί το ποσοστό να αφορά νέα έσοδα και όχι τα προϋπάρχοντα.
Και, καθώς μιλάμε για χρήματα και μάλιστα πολλά, είναι δεδομένο ότι η στάση του Α. Παπανδρέου «ενοχλεί» και επίσης δεδομένο ότι κάποιοι θα τον ενοχλήσουν και θα του κηρύξουν πόλεμο (εάν δεν το έχουν κάνει ήδη).

Advertisements