Ανεξέλεγκτη ρύπανση του περιβάλλοντος διαπιστώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία υγιεινής της Αντιπεριφέρειας Εύβοιας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27/05/2016 στον βιολογικό καθαρισμό Μονοδρίου.
Σύμφωνα με έγγραφο που εστάλλει στις 17 Ιουλίου του 2017 στην ΔΕΥΑΚΑ, διαπιστώνεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπεία της ανεξέλεγκης διάθεσης των λυμάτων του οικισμού, χωρίς άδεια ή έγκριση και χωρίς να λαμβάνονται τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της δημόσιας υγείας.
Όπως τονίζεται στο έγγραφο, η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε δενδροφυτεμένη έκταση καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή σε μία τάφρο 30 μέτρων περίπου, η οποία είναι επενδεδυμένη με σκυρόδεμα καθώς και σε μία ακόμη στα όρθια αγροτικής οδού, η οποία διέρχεται μεταξύ της μονάδας και του ποταμού Μανικιάτη.
Κατόπιν αυτών είναι πλέον προφανές, ότι η διάθεση των λυμάτων του ΒΙΟΚΑ Μονοδρίου, με τον τρόπο που γίνεται από την ΔΕΥΑΚΑ, επιβαρύνει το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Advertisements