Πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδομάδες για τον Οργανισμό Λιμένων Ευβοίας και αρκετές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το νέο πρόεδρο Ανδρέα Παπανδρέου και την φιλοσοφία του όσον αφορά την διοίκηση του Οργανισμού.
Παράλληλα όμως είναι εμφανέστατος και ο πόλεμος τον οποίο υφίσταται από διάφορες πλευρές, όχι απαραίτητα από πλευράς οικονομικών συμφερόντων αλλά και από πρόσωπα τα οποία κατέχουν ισχυρές πολιτικές θέσεις.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ο νέος πρόεδρος επιδόθηκε σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των εξόδων προκειμένου ο Οργανισμός να μην υφίσταται ζημιές σε ετήσια βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τα μεγάλα έσοδα, ο Οργανισμός καταγράφει ζημιές της τάξεως των 270.000 ευρώ το χρόνο, κατά μέσο όρο, για τα δύο τελευταία έτη. Παράλληλα, υπάρχει δυσαναλογία όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα και το μισθολογικό κόστος. Δηλαδή, ενώ σε άλλους οργανισμούς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα έξοδα μισθοδοσίας αναλογούν στο 1/2 των λειτουργικών εξόδων, στην περίπτωση του ΟΛΝΕ τα έξοδα μισθοδοσίας είναι μόλις το 1/5 του συνόλου των λειτουργικών εξόδων.
Αυτό σημαίνει ότι, στον ΟΛΝ Ευβοίας, έχει δοθεί η μεγαλύτερη γκάμα των δραστηριοτήτων σε ιδιώτες, με κόστος όμως το οποίο υπερβαίνει τις δυνατότητες του Οργανισμού και αβίαστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υπερβολικό.
Με το δεδομένο λοιπόν ότι, τα έσοδα του οργανισμού αποτελούν στην ουσία χρήματα τα οποία πληρώνουν οι Ευβοιώτες, κυρίως, πολίτες, θα έπρεπε ένα μέρος τουλάχιστον από αυτά να επιστρέφουν στους ίδιους με την μορφή υποδομών.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, καθώς ο ΟΛΝΕ κατέγραφε ζημίες αντί κερδών με αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού, τα οποία σταδικά μειώνονταν.
Πριν αναφερθούμε όμως στις τελευταίες εξελίξεις, ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο έγινε η αλλαγή διοίκησης στον ΟΛΝΕ.
Είναι δεδομένο ότι, η προηγούμενη διοίκηση η οποία διορίστηκε επί Κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, παρέμεινε στην θέση της και επί ΣΥΡΙΖΑ (αναφορικά πάντα με την Εύβοια) και μόνο όταν προέκυψε θέμα ασυμβίβαστου του προέδρου για κάποιους λόγους, προέβη το αρμόδιο Υπουργείο στην αντικατάστασή του.
Είναι επίσης δεδομένο ότι, στους υπόλοιπους 18 Οργανισμούς Λιμένος της χώρας, η τοποθέτηση των νέων διοικήσεων έγινε με ένα απλό ΦΕΚ , χωρίς καμία προϋπόθεση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου, και κανείς δεν αντέδρασε. Αντίθετα στην Εύβοια προκηρύχθηκε διαγωνισμός, ο οποίος έθετε συγκεκριμμένες προϋποθέσεις προκειμένου κάποιος επιστήμονας ν’ αναλάβει τη θέση του προέδρου.
Σε αυτό το διαγωνισμό πήρε μέρος και ο νέος πρόεδρος Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ανέλαβε τελικά πήρε τη θέση.
Η νέα φιλοσοφία όμως την οποία προσπάθησε να εφαρμόσει από την αρχή και η οποία είχε ως κεντρικό ζητούμενο την μείωση των εξόδων, την κερδοφόρα λειτουργία του Οργανισμού και την απόκτηση, επιτέλους, της δυνατότητας να μετατρέπεται μέρος των κερδών σε έργα υποδομής, φαίνεται ότι ενόχλησε και αυτός είναι ο λόγος που δέχτηκε και δέχεται σκληρό πόλεμο.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν σκοπεύει, οικειοθελώς, να εγκαταλείψει την πολιτική μάχη που δίνει, παρά τις πιέσεις που δέχεται από πολλές πλευρές.

Advertisements